Kontakt

Kansli

Besöks- och postadress:

Miljöpartiet på Gotland

Kopparviksgatan 7

621 58 Visby

www.mp.se/gotland

gotland@mp.se

tfn 073-039 55 30

Facebook

Instagram

BG 5192-7598

Styrelse


Politik

Gruppledare

Ola Matthing

olamatthing@gmail.com

För MP i Regionfullmäktige

Karin Stephansson

Wolfgang Brunner

Ylva Hammar

Ola Matthing

För MP i Regionstyrelsen

Katarina Krusell

katarina.krusell@mp.se

Valstrateg / kansli

Mie Nilsson

mie.nilsson@mp.se

Politisk sekreterare

Lisbeth Bokelund

lisbeth.bokelund@mp.se