Öppna evenemang

Utöver de möten som vi har regelbundet, har vi även aktiviteter som sker efter tillfälle och behov. Återkommande är Almedalsveckan och deltagande vid t ex marknader. När ett val närmar sig har aktiviteter kring valstugan. Vi deltar även i kampanjveckor som organiseras via MP-riks.

Från och med hösten 2020 bjuder vi in en större allmänhet till Forum för hållbarhetsdialoger. Vi bjuder in forskare/inspiratörer för en kortare föreläsning och diskuterar sedan hållbarhetsfrågor utgående från olika teman.

Teman för hösten 2020 är Vatten/ Grundvatten och Positiva effekter genom klimatomställning/ Livskvalité/ GNH (Bruttonationallycka).

Tiderna för Hållbarhetsdialogerna kommer att publiceras här.