Här bakom dörren på Strandgatan 1 i Visby hittar du MP Gotlands kansli, det är samma hus som landshövdingens residens. Det finns gott om parkeringsplatser på Tullhusplan bredvid Glassmagasinet, där finns också 2 laddstolpar ✌️. Ännu roligare att cykla eller promenera så klart! Att komma in är enkelt om du har en tagg som nyckel. Annars försök att ringa MPs kanslitelefon 073-03 95 530. Väl inne går du till höger och en trappa ner.FRÅGA TILL EN MEDLEM

Hej Karin Gardell, varför blev du medlem i Miljöpartiet?
- Jag har alltid varit intresserad av frågor som rör mat och miljö och hälsa och jag vill gärna vara med och påverka. För flera år sedan var jag aktiv och hade nämnduppdrag i ett annat större parti, men blev besviken. Det var så toppstyrt och det var bara vissa personer som räknades.
- Sen bjöd en medlem i Miljöpartiet med mej till en träff. Jag var lite avvaktande först men blev glatt överraskad! Alla, även helt nya medlemmar, fick yttra sig och allas åsikter betydde något! Samtalet var öppet och vänligt. Och även om vi hade helt olika ingångar och erfarenheter så var omsorgen om miljön det som förenade oss. Efter att ha vågat gå med på den här första träffen så blev jag aktiv. Jag har lärt mej mycket och är glad att jag fick den här möjligheten.