Våra möten

Vi har flera olika typer av möten som ni hittar information om här. Tider för mötena finner du i kalendariet.
Möten som kräver anmälan finns här.

GRÖNT CAFÉ
Öppet hus för medlemmar och nyfikna var 6-8:e vecka. Vi bjuder in någon eller några 
som arbetar praktiskt med att påverka, som försöker skapa förändring och arbetar med viktiga frågor för att skapa en grönare värld. Vi pratar praktiska exempel och erfarenheter. Vi bjuder på fika.

MEDLEMSMÖTEN och ÅRSMÖTE
Partiets högsta beslutande organ är medlemsmötet, som hålls minst två gånger per år. Ett medlemsmöte under första kvartalet skall vara årsmöte för vilket det finns särskilda bestämmelser.

POLITIK PÅ GÅNG
Alla medlemmar är välkomna att diskutera aktuell politik!

Möte för förankring (att dela med av en fråga och komma överens om vår hållning i den) i partiet av hur vi ska tycka i de ärenden som kommer upp i Regionstyrelsens Arbetsutskott (RSAU) och som sedan går vidare till Regionstyrelsen (RS) och eventuellt även till Regionfullmäktige (RF).

”Obligatoriskt” möte för dig i nämnd. Halva tiden mötet behandlas frågor Inför RSAU. Halva tiden diskuterar vi aktuella frågor utifrån vad som händer i nämnderna på initiativ av oss som förtroendevalda i respektive nämnd.  

POLITISKA NÄTVERKSTRÄFFAR
I de politiska nätverken samlas förtroendevalda, medlemmar, sympatisörer med flera kring ett speciellt ämne. Dessa politiska nätverk formar själva sin verksamhet och kan exempelvis bjuda in föreläsare/föredragshållare och skapa intressanta diskussioner. Nätverken träffas regelbundet och diskuterar vad som behöver förbättras på Gotland inom nätverkets område och hur det kan vara möjligt. När det finns goda idéer kan de sedan också drivas som partiets politik på de platser där vi har inflytande. Mer om nätverken finns här.

STRATEGIKONFERENS
Här samlas partiets förtroendevalda för att stämma av det politiska arbetet och ta strategiska beslut om inriktningen för kommande år.

                                                                   

Vår hemsida.

Läs vårt valmanifest.

Se våra filmer.

Gilla oss på Facebook!

Se våra bilder