Nyhetsbrev‎ > ‎

Nyhetsbrev-okt-2015

Nyhetsbrev från Miljöpartiet Gotland                                                                                             Oktober 2015
Bild på Annika Hirvonen
Gröna framgångar i budgeten

Annika Hirvonen (MP) kommer till Gotland i veckan. Hon är vice ordförande i riksdagens justitieutskott och representant i polisens nationella insynsråd och kommer bland annat att besöka den gotländska polisen. Annika Hirvonen är också Miljöpartiets talesperson i frågor som rör rättspolitik, jämställdhet och HBTQ. Torsdagen den 29 oktober finns det möjlighet att träffa Annika. Hon kommer till partikansliet och berättar om regeringens höstbudget och om vad Miljöpartiet uppnått i regeringsställning.
– Jag kommer inrikta mig på de gröna framgångarna i budgeten. På klimat, hållbara investeringar och på skolan, säger Annika Hirvonen.
Det här är den första budgeten som Miljöpartiet varit med och tagit fram som väntas gå igenom. Vilken är den största framgången, tycker du?
Min egen favorit är vårt bidrag till FN:s gröna fond. Det är en ny fond för klimatsatsningar i utvecklingsländerna och Sverige kommer att bidra med 500 miljoner om året. Sedan är satsningarna på solel fantastiska.

Plats: Partikansliet, Adelsgatan 41, Visby
Dag: 29 oktober
Tid: 17.00 - 19.00
Med: Annika Hirvonen

Kika på Miljöpartiets nya sajt Gröna framsteg genom att klicka här
Grönt café - att skriva bra motioner

Miljöpartiet på Gotland vill naturligtvis vara med och påverka partiets politik och inrikning på nationell nivå. Ett sätt är att bidra med motioner inför nästa kongress som hålls i Karlstad i maj 2016. Redan nu drar vi igång med ett grönt café med skrivverkstad för att bli ännu bättre på att skriva motioner som har chans att få genomslag.
- Nu är det dags att påverka partiets politik. Det här blir en första träff som vi sedan ska följa upp med fler träffar, säger Svante Agnestig.
Träffen sker i direkt anslutning till Annika Hirvonens besök i Visby.

Plats: Partikansliet, Adelsgatan 41, Visby
Dag: 29 oktober
Tid: 19.00 - 20.00
Med: Svante Agnestig
Späckad Pride-vecka

Pride Gotland 2015 blir en fullspäckad vecka med allt från seminarier, debatter och film till drop-in bröllop för samkönade par i Domkyrkan. Ann-Christine Ruut, som fram till 57 års ålder hette Åke, berättar hur det är att inte känna sig hemma i sin egen kropp och operasångaren Richard Söderberg håller konsert på Wisby Strand. Gotland kommer också att fyllas av tvättlinor med kläder i regnbågens alla färger. Tvättlinorna är ett konstprojektet startat av Heide Lunabba och Ilar Gunilla Persson som spridit sig på Prideveckor runt om i världen. Häng upp en tvättlina och visa ditt stöd för allas lika värde eller kom och tittat på linan som kommer att pryda skyltfönstret på Miljöpartiets kansli på Adelsgatan.
Miljöpartiet Gotland är medarrangör för politikersamtalet under Gotland Pride. Det blir mingel och fika i Almedalsbibliotekets foajé och sedan ett samtal i hörsalen mellan representanter för S, MP, V, Fí, M, C och FP. RFSL:s ordförande Ulrika Westerlund modererar samtalet som bland annat kommer att handla om hur HBTQ-frågorna hanterats under det gångna året, hur politikerna kan arbeta framöver och hur transpersoner blir bemötta i vården.
– Min förhoppning är att vi kan ta några kliv framåt vad det gäller HBTQ-frågorna på Gotland. Vi vet en del om vilka problem som finns, nu behövs politisk styrning, säger Miljöpartiets kanslisamordnare Lisbeth Bokelund, som varit med och planerat samtalet.

Plats: Foajén och hörsalen, Almedalsbiblioteket i Visby
Dag: 12 november
Tid: 18.00, samtalet börjar 18.30
Med: S, MP, V, Fí, M, C och FP under ledning av RFSL:s Ulrika Westerlund. Miljöpartiet representeras av Isabel Enström.

För hela Pride-programmet klicka här.
Aktuellt i politiken:
Hallå där ... Isabel Enström, regionråd och gruppledare för Miljöpartiet

Det pratas mycket om nedskärningar i regionens verksamhet just nu. Vad beror krisen på? 
– Många av landets kommuner och landsting befinner sig i samma situation och tvingas höja skatten. De generella statsbidragen har inte räknats upp i takt med löner, priser eller befolkningsutveckling. En större andel äldre i befolkningen skapar ett ökat tryck på mer omfattande vård och omsorg. Särskilt socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden påverkas och ges också budgettillskott för dessa ökade behov. Kostnaderna är för höga i förhållande till intäkterna. Vi måste anpassa oss på både kort och lång sikt till de intäkter som beräknas de närmaste åren. I det ligger både att spara och att pengar måste omfördelas mellan olika verksamheter.
Hur kommer Gotland påverkas? 
– Det ekonomiska läget är oroande, både för vilken service gotlänningarna kan erbjudas och den ökade press som regionens 6000 medarbetare ställs inför. Det viktiga är att fortsätta att försöka hitta nya och effektivare sätt att jobba på för att komma i balans igen. 
Du är med i regionens krisgrupp. Vad gör ni? 
– Vi tittar på övergripande processer och möjligheter till förbättringar. Tanken är inte att frånta nämnderna sitt ansvar utan att komplettera detta. En fråga vi pratat om är också hur vi kan kommunicera både till regionens anställda och medborgarna om vilket läge vi befinner oss i och varför. Här är också viktigt att visa att vi ändå tror på en fortsatt utveckling på Gotland. 
Hur bekymrad är du? 
– Som parti och som politiker vill vi ju förbättra och besluta om fler förslag som leder till ett grönare Gotland. Samtidigt behövs ett större fokus på utveckling och förbättringsprocesser. Vi har också många framtidsinriktade satsningar på gång. Nya arenahallen på Visborg, bredbandsutbyggnaden, ett ökat bostadsbyggande, Lövsta Grönt Centrum, en förstärkt samverkan med Uppsala Universitet Campus Gotland samt satsningen på att bli Årets Tillväxtkommun är några. Det kommer också många människor på flykt till Gotland just nu. Det innebär stora utmaningar men även möjligheter. Sedan behöver vi också ännu tydligare lyfta frågan om statens ansvar för finansieringen, både i Miljöpartiet och gentemot regeringen. 
Nya nätverk i Miljöpartiet

Miljöpartiet Gotland har fått två nya nätverk, jämställdhetsnätverket och aktivitetsnätverket. Jämställdhetsnätverket ska arbeta med jämställdhetsfrågor och samordnas av Kristin Ekström. Aktivitetsnätverket ska hålla i olika evenemang och aktiviteter kopplade till partiet och samordnas av Akram Ijla.
 Vi ska arbeta på gräsrotsnivå med allt som är meningsfullt för Gotland, säger Akram Ijla.
Jämställdhetsnätverket planerar en kick-off den 6 november i samband med att Pride Gotland drar igång och den 30 november arrangeras en jämställdhetskväll tillsammans med S-kvinnor. Cecilia Schelin Seidegård, Gotlands landshövding och statens utredare i jämställdhet, är inbjuden att berätta om betänkandet som hon nyligen överlämnat till regeringen.
Vi har också bett Cecilia att lyfta jämställdhetsfrågorna ur ett mansperspektiv och prata om hur män bättre kan inkluderas och bidra till att uppnå de nationella jämställdhetsmålen. Vi kommer också bjuda in till ett panelsamtal med lokala representanter för att diskutera frågorna ur ett gotländskt perspektiv, säger Kristin Ekström.
Strategikonferens

Vårens strategikonferens handlade om vilken grön politik vi gick till val på och som vi vill och kan driva i nämnder och styrelser. Sedan dess har det ekonomiska läget med underskott i regionen blivit allt mer påtagligt. Höstens strategikonferens kommer därför främst att fokusera på det fortsatta arbetet i nämnder och styrelser. Hur kan vi driva grön politik på bästa sätt?
Varje nämnd kommer att få berätta om det gångna året. Om gröna framgångar, utmaningar, vad som funkar bra, det rödgröna samarbetet, ekonomi och budget samt planerna för 2016 och resten av mandatperioden. Detta är också ett bra tillfälle att dela goda tips till varandra.
Partiet ser strategikonferensen som obligatoriskt för dig som sitter i en nämnd då det är ett av få tillfällen vi alla kan samlas för lite längre diskussioner och erfarenhetsutbyte. Du är viktig liksom dina erfarenheter från ditt politiska arbete. Information om anmälan kommer att gå ut till alla förtroendevalda inom kort.

Plats: Visborg, Rügen
Dag: 15 november
Tid: Fika från 9.30, konferensen 10.00-15.00 
NYHETSBREVET

Nyhetsbrevet skickas ut via e-post till medlemmarna i Miljöpartiet Gotland. Du kan lämna förslag på material genom att mejla linnea.nilsson@mp.se. Tipsa om intressanta möten eller aktuella händelser. Hör också av dig om du inte vill ha nyhetsbrevet skickat till dig.
Kalendarium

Grönt café
Besök av Annika Hirvonen, riksdagsledamot (MP) och partiets talesperson i HBTQ- och rättsfrågor.
Dessutom: Lär dig skriva bra motioner med Svante Agnestig. Inför kongressen. 

Plats: Partikansliet,
Adelsgatan 41
Dag: 29 oktober
Tid: 17.00


Grönt café
vi skriver motioner inför kongressen. 
Dag: 29 oktober
Tid: 19.00


Politik på gång
för förtroendevalda och medlemmar. 
Plats: Partikansliet,
Adelsgatan 41
Dag: 5 november

Tid: 17.45-19.00


Kick-off för jämställdhetsnätverket
Dag: 6 november


Politikersamtal under Pride
Samtal mellan politiker i S, MP, V, FI, M, FP och C om hur HBTQ-frågor hanteras på Gotland. Mingel och fika. 
Plats: Almedalsbiblioteket
Dag: 12 november
Tid: 18.30-19.30, mingel börjar kl 18.


Strategikonferens
för förtroendevalda och alla som vill engagera sig i MP Gotland. Vi stämmer av det politiska arbetet och gör upp strategier för kommande mandatperiod.
Dag: 15 november
Tid: 9.30-15.00

Julavslutning

Plats: Fenomenalen
Dag: 17 december
Tid: 18.00-21.00

 
Comments