Nyhetsbrev‎ > ‎

Nyhetsbrev november

Nyhetsbrev från Miljöpartiet Gotland - November                                       
Är du volontär eller kandidat?

Det finns flera olika sätt att engagera sig i Miljöpartiet Gotland. Målet är att så många som möjligt ska vilja vara aktiva på den nivå som passar dem bäst. 
   – Därför inför vi nu något som vi kallar Gröna volontärer och Gröna kandidater. Volontärer är de som gärna vill rycka in vid enskilda aktiviteter, som exempelvis på caféet under Almedalsveckan eller olika marknader, medan kandidaterna är de som vill engagera sig långsiktigt, säger Lena Stenström, ordförande för Miljöpartiet Gotland. 
Miljöpartiet Gotland har nära 200 medlemmar men det är en mindre kärna som är aktiva. Ribban att börja engagera sig kan kännas hög. Att bli grön volontär passar den som inte vill binda sig vid uppdrag och ansvar men som ändå vill göra någonting för partiet, då och då. Kandidater är medlemmar som på sikt är beredda att ta politiska uppdrag. Den som vill gå utbildningar, delta vid partiets ”politik på gång”-möten och som är villig att bli nominerad inför nästa val hör hemma i denna grupp. Alla som idag är förtroendevalda för Miljöpartiet Gotland och som vill fortsätta att vara det kommer också att ingå i kandidatgruppen. 

   – Vi kommer att para ihop volontärer och kandidater så att de bildar team som kan arbeta tillsammans. Volontärerna och de nya kandidaterna ska dessutom få tillgång till mentorer i partiet som också kan ingå i dessa team. Ingen ska behöva stå i en valstuga och känna sig oförberedd, men de förtroendevalda ska heller inte behöva göra allt grovjobb när vi är ute och träffar folk, säger Lena Stenström. 
   Det blir kick-off för volontärer och kandidater den 29 november. Kom till Adelsgatan 41 mellan 14-16 så får du veta mer. 
Att möta och nå ut i medierna

Vad bör politiker tänka på i kontakten med medier och hur förbereder man sig på bästa sätt inför en intervju? Hur ser en bra debattartikel ut och vilka pressmeddelanden får egentligen genomslag? Vid nästa utbildning i serien "Grattis du är förtroendevald" går vi igenom praktiska tips på hur man lyckas med medierelationer. Sofia Zackrisson, som är ansvarig för utbildningsprogrammet, håller i träffen tillsammans med Linnea Nilsson, som är koordinator på Miljöpartiet Gotland och har tio års erfarenhet som reporter och redaktör.
   
 – Jag kommer att ge konkreta tips och berätta om hur journalister tänker. Vad som blir en nyhet och vilken typ av pressmeddelanden som hamnar i papperskorgen, säger Linnea Nilsson. 

Anmäl dig till kursen i formuläret som du hittar 
här


Plats: Röda Korsets lokaler,
Norra Hansegatan 14, Visby
Dag: Torsdagen den 26 november
Tid: 17.30
Klimatdemonstration inför COP21 

Den 30 november till 11 december samlas världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Mötet är särskilt viktigt eftersom länderna ska enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020. Den stora demonstration som skulle hållas i Paris är inställd. De fruktansvärda terrordåden som drabbat staden har lett fram till ett demonstrationsförbud. Men runt om på andra platser i världen och Sverige kommer stora demonstrationer att hållas och i Visby vill vi inte vara sämre. Söndagen den 29 november, under pågående skyltsöndag, blir det demonstration även här. Tillsammans kan vi visa världens ledare att de måste agera. Tiden är knapp, men nu har de chansen att förändra vår gemensamma framtid! Det blir samling och tal på Östercentrum och sedan tåg till Miljöpartiets kansli på Adelsgatan 41, via Stora torget och Södertorg. Det blir fika, klimatmingel och pyssel för barnen. 

Plats: Samling på Östercentrum, tåg till Miljöpartiets kansli 
Dag: Söndagen den 29 november
Tid: 13.00   

Läs mer om mötet på regeringens hemsida.
Aktuellt i politiken:
Nytt miljöprogram för Gotland

Ett nytt miljöprogram för Gotland antogs i regionfullmäktige i måndags. Fyra fokusområden har tagits fram: energi och klimat, vatten, naturens mångfald och hållbara val.
   – Det är det viktigaste styrverktyget vi har för att klara de globala, nationella likväl som våra egna miljömål, sade  Miljöpartiets Isabel Enström, som varit med och tagit fram programmet, från talarstolen.
Alla nämnder ska nu få identifiera vilka av de egna verksamheterna som är mest miljöpåverkande.
   Centerpartiet yrkade för att energi och klimat skulle överordnas de andra fokusområdena men röstades ner.
   – Det blir fel om man ställer miljöinsatser mot varandra. Det egentliga hotet kommer från andra intressen, ofta ekonomiska” sade Stefaan de Maecker (MP) i debatten.
Cecilia Schelin Seidegård om
jämställdhetsutredningen


Cecilia Schelin Seidegård är Gotlands landshöving och regeringens jämställdhetsutredare. Nyligen presenterade hon betänkandet ”Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken” (SOU 2015:86) som bland annat visar att andelen kvinnliga riksdagsledamöter minskat två val i rad, att män fortfarande dominerar både akademi och näringsliv och att kvinnor är sämre avlönade. I skolan gör maskulinitetsnormer och antipluggkulturer att pojkar presterar sämre än flickor. Både kvinnor och män förlorar på ojämställdhet. 
   Miljöpartiets nystartade jämställdhetsnätverk har tillsammans med S-kvinnor bjudit in Cecilia Schelin Seidegård till en jämställdhetskväll på Almedalsbiblioteket. Hon berättar om utredningens resultat och därefter blir det panelsamtal om hur vi tillsammans kan arbeta för att uppnå ett mer jämställt samhälle. Hur kan gotländska män bidra till jämställdhet? Vad kan gotländska kvinnor göra? Hur inkluderas män i det nödvändiga arbetet? I panelen: Bosse Hansen, Gotlands folkhögskola, Kicki Scheller, Länsstyrelsen, Bo Ronsten, Gotlands Idrottsförbund, Marit Olofsson, jämställdhetsstrateg Barn- och utbildningsförvaltningen och Ulf Axelsson, Mansforum. 

Plats: Almedalsbiblioteket, hörsal E22

Dag: Måndagen den 30 november
Tid: 18.00-19.30

Fritt inträde!
Läs mer om utredningen här.
Nyhetsbrevet
Nyhetsbrevet skickas ut via e-post till medlemmarna i Miljöpartiet Gotland. Du kan lämna förslag på material till nyhetsbrevet genom att mejla till linnea.nilsson@mp.se. Tipsa om intressanta möten eller aktuella händelser. Vill du inte ha nyhetsbrevet? Mejla till adressen ovan. 
Kalendarium

Att möta medier

utbildning för förtroendevalda och medlemmar.
Plats: Röda Korset, Norra Hansegatan 14, Visby

Dag: 26 november
Tid: 17.30-20.30

Klimatdemo
inför COP21 i Paris
Plats: Östercentrum

Dag: 29 november
Tid: 13.00

Grönt café
öppet hus med klimatterapi och pyssel under skyltsöndagen.
Plats: Adelsgatan 14

Dag:29 november
Tid: 13.00-16.00

Jämställdhetskväll
med Cecilia Schelin Seidegård
Plats:Almedalsbiblioteket

Dag: 30 november
Tid: 18.00-19.30

Politik på gång
Plats: Adelsgatan 14, Visby

Dag: 7 december
Tid: 17.00-19.00

Julavslutning
Plats: Fenomenalen
Dag: 17 december
Tid: 18.00-21.00

 
Comments