Nyhetsbrev‎ > ‎

Nyhetsbrev december

Nyhetsbrev från Miljöpartiet Gotland                                                                                            December 2015
Bild på husbygge
Bygg ut Sverige för flyktingmottagande

Regeringen vill minska antalet flyktingar och därför införs nu tillfälliga uppehållstillstånd, skärpta krav för anhöriginvandring och id-kontroller på tåg, bussar och båtar. Det är en politik som står långt i från den som Miljöpartiet velat driva och språkrören har öppet berättat om en smärtsam kompromiss. Många har varit kritiska. Några vill se en omröstning bland Miljöpartiets medlemmar om uppgörelsen och samlar nu namnunderskrifter till stöd för en sådan. I Malmö har medlemmar valt att ta initiativ till ett landsomfattande möte om Miljöpartiets flyktingpolitik och nu är det klart att en så kallad dialogkonferens kommer att hållas den 27 februari, i både Malmö, Västerås och Härnösand. Temat blir "Nu bygger vi ut Sverige" och målet är att skapa kraft för ett "bättre mottagande och högre kapacitet så att den treåriga, tillfälliga migrationslagstiftningen kan upphävas så snart som möjligt". Gotlands Isabel Enström kommer att resa till Malmö för att närvara på plats och på kansliet i Visby visas mötet via en livesändning för alla intresserade medlemmar. 
Den 14 januari hålls ett förberedande möte för Miljöpartiet Gotlands medlemmar, tänkt som en öppen och fri diskussion om flyktingfrågan. Hjalmar Croneborg är en av initiativtagarna och han vill se en vision för hur Gotland kan byggas ut för ett ökat flyktingmottagande.
– Gotlands målsättning har under lång tid varit att vi ska bli 10 000 fler gotlänningar, men ingen har vetat hur det ska gå till. Nu har vi chansen att förverkliga den drömmen och det gäller att agera snabbt och att satsa. Vi måste visa att vår gröna vision om öppenhet fungerar, säger han.  

Möte om vad Gotland kan göra? 
Plats: Partikansliet, Adelsgatan 41, Visby
Dag: 14 januari
Tid: 17.00
Med: Cecilia Krook, integrationsstrateg på Region Gotland kommer och ger sin bild av hur flyktingmottagandet fungerar på Gotland. 

Följ dialogkonferensen via videolänk
Plats: Partikansliet, Adelsgatan 41, Visby
Dag: 27 februari
Tid: 10.00- 17.30  
Världen enat om klimatavtal

I helgen avslutades det två veckor långa klimattoppmötet i Paris då världens ledare enades om ett avtal för klimatet. Det så kallade 2-gradersmålet skärptes till 1,5 grad, vilket får ses som mötets stora framgång. Hur det ambitiösa målet ska nås är fortsatt oklart då avtalet bygger på ländernas egna klimatplaner, som varken räcker för att hejda en temperaturhöjning på 1,5 eller 2 grader. De globala utsläppen ska enligt avtalet minska "så snart som möjligt", några specifika årtal eller procenttal anges inte. Avtalet börjar gälla först år 2020, men en global översyn ska göras 2018 och sedan upprepas vart femte år. Miljöpartiets Åsa Romson hade en viktig roll i Paris som medlare i den omstridda frågan om skador och förluster och har fått mycket beröm för sin insats. USA ville dock inte ta på sig en skyldighet att betala skadestånd för skador som redan utsatta länder råkat ut för och lyckades få in en klausul för att undvika detta. 
Miljöpartiet Gotlands Robert Hall var på plats under klimattoppmötet som representant för ett globalt nätverk för ekobyar. Han tycker att avtalet är viktigt så att positionerna flyttas fram, men vill samtidigt inte lägga för stor vikt vid det. 
Det jag tar med mig från Paris är att vi måste lösa klimatfrågan lokalt, där vi befinner oss. Vi kan inte vänta på politiska beslut och avtal utan måste göra vad vi kan i våra egna liv, säger han. 

Läs en intervju med Robert Hall på mp.se/gotland om hans erfarenheter i Paris. Du hittar den här
Strategi mot ungas ohälsa

Hur mår barn och unga på Gotland och hur kan regionen bli bättre på att stödja de med psykisk ohälsa? Det är temat för en första träff om hur Miljöpartiet kan bidra i arbetet.
– Jag hoppas att vi kan starta en politisk process för att kunna bidra med lösningar. Vi måste ha en samsyn om vi ska kunna vara drivande i frågan, säger Stefaan de Macker, ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden (MP). 
En konkret idé som diskuterats är familjecentraler, där mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst samlas på ett och samma ställe.
– Det finns verksamheter som signalerat att det behövs ett utökat stöd för barn och deras familjer och diskussionen är ännu mer relevant nu när de öppna förskolorna Gurkfröet och Myllan kommer att minska sina åtaganden, säger Stefaan de Maecker.
Mötet är öppet för alla intresserade medlemmar och sympatisörer. 

Plats: Partikansliet, Adelsgatan 41, Visby
Dag: 7 januari
Tid: 16.00- 18.00
Träffa våra politiker

Från och med i slutet av januari finns möjlighet för medlemmar och allmänhet att träffa Miljöpartiets regionråd varje fredag. Isabel Enström och Stefaan de Maecker kommer finnas tillgängliga på kansliet på Adelsgatan för att lyssna, diskutera och besvara frågor.
– Jag hoppas att många tar tillfället att komma och prata med oss. Möten med medborgarna är väldigt viktiga för oss politiker, säger Isabel Enström.

Plats: Partikansliet, Adelsgatan 41, Visby
Dag: Varje fredag
Tid: 14.00- 16.00
God jul och gott nytt år! 

Idag, torsdagen den 17 december, anordnas årets julavslutning för Miljöpartiet Gotland på Fenomenalen. Det blir vegetarisk buffé och samarbetslekar. Alla medlemmar har bjudits in att delta. Till er som inte anmält intresse; vi önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år! Vi ses nästa år, redan nu finns planer på en lång rad aktiviteter. Inte minst partiets nya nya jämställdhetsnätverk har spännande saker på gång. I slutet av januari kommer ett nytt nyhetsbrev, håll utkik i mejlen efter det! 

Slutligen en påminnelse till alla som lagt ut pengar för resor kopplade till partiaktiviteter under det gångna. Har ni inte begärt ut reseersättning så gör det nu. Absolut sista datum är den 20 december! 
NYHETSBREVET

Nyhetsbrevet skickas ut via e-post till medlemmarna i Miljöpartiet Gotland. Du kan lämna förslag på material genom att mejla linnea.nilsson@mp.se. Tipsa om intressanta möten eller aktuella händelser. Hör också av dig om du inte vill ha nyhetsbrevet skickat till dig.
Facebook
Twitter
Website
Kalendarium

Julavslutning
Plats: Fenomenalen
Dag: 17 december
Tid: 18.00-21.00


Ungas ohälsa
Plats: Adelsgatan 41
Dag: 7 januari
Tid: 16.00-18.00

Möte om MP:s flyktingpolitik
Plats: Adelsgatan 41
Dag: 14 januari
Tid: 17.00

Dialogkonferens "Nu bygger vi ut Sverige"
Plats: Malmö, Västerås, Härnösand, eller följ den via videolänk på kansliet i Visby
Dag: 27 februari
Tid: 10.00- 17.30


Strategikonferens
Dag: 13 mars

Årsmöte MP Gotland
Dag: 2 april

Kongress MP
Plats: Karlstad
Dag: 13-15 maj

Landsbygdsriksdag
Plats: Gotland
Dag: 27-29 maj
Comments