Kontakt

Kansli
Besöks- och postadress:
Miljöpartiet på Gotland
Kopparviksgatan 7
621 58 Visby

www.mp.se/gotland
gotland@mp.se
tfn 073-039 55 30
Facebook
Instagram


BG 5192-7598
Styrelse
Ordförande
Mie Nilsson

mie.nilsson@mp.se

Kassör Jörgen Renström


Ledamöter

Micke Seid
Lars Wiberg (sekreterare)
Frida Hjärtman (vice-ordförande)
Lena StenströmPolitik
Gruppledare
Lisbeth Bokelund        lisbeth.bokelund@mp.se
0768-976462
För MP i Regionfullmäktige
                                    Lisbeth Bokelund
                                    Karin Stephansson
                                    Wolfgang Brunner
                                    Ylva Hammar
                                    Ola Matthing (ersättare)
                                    


Valstrateg / kansli
 


Politisk sekreterare
Mie Nilsson
mie.nilsson@mp.se


Lisbeth Bokelund
lisbeth.bokelund@mp.se
076-69 78 936
0498-20 44 20