Kontakt

Kansli
Besöks- och postadress:
Miljöpartiet på Gotland
Kopparviksgatan 7
621 58 Visby

www.mp.se/gotland
gotland@mp.se
tfn 073-039 55 30
Facebook
Instagram


BG 5192-7598
Styrelse
Ordförande
Anita Jonsson

anita.jonsson@mp.se
070 - 373 99 46
Kassör Jörgen Renström


Ledamöter

Ville Jegerhjelm
Lars Wiberg
Mie Nilsson (vice-ordförande)
Gunnar Bolin
Gunilla Andersson Linder


Politik
Gruppledare
Lisbeth Bokelund        lisbeth.bokelund@mp.se
0768-976462
För MP i Regionfullmäktige
                                    Lisbeth Bokelund
                                    Karin Stephansson
                                    Wolfgang Brunner
                                    Ylva Hammar
                                    Ola Matthing (ersättare)
                                    Clara Andermo (ersättare)


Organisationssekreterare /
kansli/ pol.sek.


Armin Scholler   armin.scholler@mp.se
076-69 78 936
0498-20 44 20