Engagera dig‎ > ‎

Politiska nätverk

I Miljöpartiet de gröna har vi politiska nätverk som består av människor som har ett gemensamt intresse. Här ingår förtroendevalda, medlemmar, sympatisörer och intresserade som samlas kring ett speciellt ämne. De politiska nätverken är ett bra sätt att börja bli aktiv och fokusera på det som intresserar en. Finns det inget nätverk inom ditt intresseområde Kontakta gotland@mp.se så hjälper de vi dig att komma i kontakt med fler intresserade och att starta ett nytt nätverk.

JÄMSTÄLLDHETSNÄTVERKET

Nätverket arbetar med att planera och utveckla Miljöpartiet Gotlands jämställdhetsarbete och anordnar evenemang.
Kontakta Kristin Ekström, 070-264 23 00, ekstrom.kristin@gmail.com

AKTIVITETSNÄTVERKET För dig som vill jobba praktiskt, hitta på och genomföra roliga aktiviteter i samverkan med styrelsen.

PLAN OCH BYGGNÄTVERKET Utvecklingen av bebyggelse i Visby och på landsbygden innehåller många viktiga frågor kring kultur- och naturmiljö och inte minst byggnadsteknik och arkitektur och är ett av de områden som engagerar  många på Gotland.  I nätverket diskuterar vi samhällsbyggnad, tittar vi på kommunala planer och förslag och försöker ligga långt framme med konkreta projektförslag.
Kontakta
Jörgen Renström, 070-346 30 96, jorgen.renstrom@gmail.com


SKOLNÄTVERKET Alla har åsikter kring skolan. I Nätverket försöker vi bringa reda bland aktuella skolfrågor för att bilda oss en uppfattning om ett långsiktigt regionalt skolprogram. Nätverket är ett forum för nämndpolitikerna att hålla kontinuerlig kontakt med skolans värld och en möjlighet för tex. lärare eller föräldrar att hjälpa till att påverka inriktningen av politiken.
Kontakta


Vår hemsida.

Läs vårt valmanifest.

Se våra filmer.

Gilla oss på Facebook!

Se våra bilder