Engagera dig

Hur vill du engagera dig för ett grönare Gotland? Scrolla ner och se vad som passar dig.
Besök i en del av Regionens skogsbestånd


Miljö
partiet Gotland är öppet för alla som vill engagera sig i gröna frågor på olika nivå. Vill du bli grön volontär, grön kandidat eller vill du vara aktiv som förtroendeval? Vad passar just dig bäst? 

GRÖNA VOLONTÄRER

Gröna volontärer är medlemmar som vill engagera sig vid enskilda aktiviteter. Sälja fika i caféet under Miljöpartiets dag på Almedalsveckan, åka på marknader eller hjälpa till med praktiskt arbete vid manifestationer. I valrörelsen kan du tillsammans med kandidater och förtroendevalda representera partiet, men du kommer aldrig behöva ta uppdrag som upplevs som för svåra. Den som vill deltar vid möten och utbildningar. Även du som ännu inte är medlem men som är nyfiken och vill stödja partiet är välkommen att bli grön volontär.   

GRÖNA KANDIDATER
Gröna kandidater är medlemmar som vill ge sig in i politiken och på sikt kandidera på Miljöpartiets listor. Som grön kandidat deltar du vid partiets utbildningar och politik-på-gång-möten. Du lär känna partiets förtroendevalda och kommer att tilldelas en egen mentor. Vid 
partiets arrangemang kommer volontärer, kandidater och förtroendevalda att arbeta i team för att komplettera varandra. Förtroendevalda som vill fortsätta att vara partiets representanter och kandidera inför nästa mandatperiod ska också anmäla sig som gröna kandidater. 

FÖRTROENDEVALDA
Förtroendevalda är de som redan idag representerar Miljöpartiet på Gotland i regionfullmäktige, nämnder, kommunala bolag, stiftelser, råd och kommittéer. Miljöpartiet har för närvarande åtta mandat i regionfullmäktige och representanter i alla nämnder. Vi har två regionråd som arbetar med politik på heltid. Som förtroendevald förväntas du delta vid partiets politik-på-gång-möten, utbildningar och strategikonferenser. De förtroendevalda ska ingå i team med kandidater och volontärer för att kunna rycka in och delta vid partiets arrangemang. Som förtroendevald är du mentor för nya kandidater. 

Tillsammans kan vi arbeta för ett grönare Gotland. Du är viktig för Miljöpartiet och öns framtid. Kontakta vår ordförande 
Lena Stenström på lena.stenstrom@mp.se eller 073- 253 77 12 och berätta på vilket sätt du vill vara med och bidra. 

FACEBOOK
Följ Miljöpartiets arbete på mp.se/gotland och på facebook.se/mpgotland

MEDLEMSKAP
Är du inte medlem i Miljöpartiet? Gå in på mp.se/bli-medlem och följ instruktionerna eller skicka ett sms till 72 456. Skriv mpmedl följt av ditt personnummer och din epost. Att bli medlem kostar 100 kronor första året, därefter 240.

VÅRA MÖTEN
Information om våra olika möten hittar du här. Kalendariet med alla kommande finns här.

KANSLIET
Vår lokal ligger på Adelsgatan 41 i Visby. Här håller vi våra möten. Karin jobbar här på deltid under eftermiddag och kvällar några dagar i veckan, välkommen in! Kontakta kansliet på 0730-39 55 30 eller gotland@mp.se.

POLITISKA NÄTVERK
I Miljöpartiet de gröna har vi politiska nätverk som består av människor som har ett gemensamt intresse. Här ingår förtroendevalda, medlemmar, sympatisörer och intresserade som samlas kring ett speciellt ämne. De politiska nätverken är ett bra sätt att börja bli aktiv och fokusera på det som intresserar en. Här ser du vilka nätverk som är aktiva nu. Finns det inget nätverk inom ditt intresseområde? Kontakta gotland@mp.se så hjälper de vi dig att starta ett nytt nätverk och komma i kontakt med fler intresserade.