VALET 2018‎ > ‎

Kandidera och nominera

KANDIDERA OCH NOMINERA TILL VIKTIGA FÖRTROENDEUPPDRAG

Vill du vara med och engagera dig för ett grönare Gotland? Förtroendeuppdrag är ett sätt.
Det är roligt och lärorikt att få arbeta konkret med politik. Vår MP-grupp ses regelbundet och arbetar för att stötta varandra inför beslut som ska fattas och i att bli kunniga och skickliga i det vi gör.
 

Valberedningens främsta uppgift är att förbereda och motivera val av kandidater till olika förtroendeuppdrag. Vårt uppdrag är att få bästa laget i olika forum för att på kunna representera Miljöpartiet. I detta ingår att fånga upp medlemmars engagemang och intresse, att väga in kriterier så att vi får en så bred representation som möjligt och att öka mångfalden av personer med förtroendeuppdrag.

Anmälan sker genom denna länk: https://goo.gl/UKa72s

Just nu finns följande uppdrag att kandidera till:

kassör i styrelsen

ledamot i styrelsen

ersättare Byggnadsnämnden

Miljöpartiet Gotlands valberedning: 

Karin Gardell, sammankallande, karin.gardell@folkbildning.net, 073-332 17 42

Isabel Enström, isabel.enstrom@mp.se, 070-725 06 02

Ylva Hammar, ylvahammar@hotmail.com 070-798 06 24

Kristin Ekström, ekstrom.kristin@gmail.com, 070-191 46 23

Katarina Krusell, katarina.krusell@telia.com, 073-683 87 73

 

Comments