Välkommen


Kalendarium

3/7 Att tänka rätt men rösta fel – seminarium om SOM-institutets undersökningar
Plats: Adelsgatan 41
Tid: 13:00–14:00

4/7 Klimat-guten – hur blir gotlänningarna klimatsmartast? Seminarium m experter!
Plats: Adelsgatan 41
Tid: 14:00–15:00

7/7 Utflykt med riks
Plats: Visby--Närsholmen
Tid: ca 9--16, anmälan till riks

8/7 MPs dag i Almedalen!!
Plats: Almedalen 
Tid: ca 11--14. Tal kl 12

18/7 Blada ihop hushållsutskick
Plats: Adelsgatan 41
Tid: 9:00–12:00

26/7 Blada ihop hushållsutskick
Plats: Adelsgatan 41
Tid: 12:00–15:00

31/7 Blada ihop hushållsutskick
Plats: Adelsgatan 41
Tid: 9:00–12:00

9/8 Blada ihop hushållsutskick
Plats: Adelsgatan 41
Tid: 17:00–19:00

13/8 Politik på gång – aktuella politiska frågor
Plats: Adelsgatan 41
Tid: 17:30–20:00 

15/8 Blada ihop hushållsutskick
Plats: Adelsgatan 41
Tid: 16:00–18:00


17/8–8/9  Valstugan på Östercentrum

15/8 Klimatutbildning 
Plats: Adelsgatan 41
Tid: 18:00–20:30 

1-2/9 Lövsta skördefestival 
Plats: Lövsta Grönt Centrum, Roma

3/9 Politik på gång – aktuella politiska frågor
Plats: Adelsgatan 41
Tid: 17:30–20:00 

8/9 Kräklingbo marknad
Plats: Kräklingbo

9/9 Valdagen! Utdelning av valsedlar 

9/9 Valvaka!
Plats: XXX
Tid: XXX

Mer info i vårt kalendarium under fliken Aktuellt. 


Gruppbild Miljöpartiet Gotland


Vill du vara med och engagera dig för ett grönare Gotland? Välkommen till oss som medlem och sympatisör! Här kan du få svar på frågor om när vi har möten, hur du kontaktar oss och hitta de vanligaste dokumenten. Om du saknar något på sidan, skicka ett e-post till gotland@mp.se.

Miljöpartiet de gröna på Gotland sitter under mandatperioden 2014-2018 i majoritet tillsammans med Socialdemokraterna och

Vänsterpartiet. På Region Gotlands hemsida kan du läsa mer om politiken på Gotland, www.gotland.se/politikpaverkan.


www.mp.se/gotland finns mer information om vår politik, våra förtroendevalda och här publicerar vi också insändare och aktuella nyheter.


Det går också bra att besöka oss på vårt kansli på Adelsgatan 41 mitt i Visby, men ring eller skicka ett e-post innan om du vill komma en viss tid så att vi säkert kan ta emot dig.


0730-39 55 30Nyhetsbrev

https://drive.google.com/file/d/1DGDZkydbbADZYVFuB8uQ6bt2ZN5xd5Ax/view?usp=sharing

Se våra filmer.

https://www.facebook.com/mpgotland

Gröna framsteg

Se våra bilder