Tyvärr fick vi lämna vårt kansli på Strandgatan 1 i Visby. Vi har magasinerat våra ägodelar och hoppas att under sommaren 2020 kunna flytta in i en ny lokal för vårt parti. Välkomnande och lättillgänglig ska det bli - med plats för fina maskrosor i skyltfönstret. FRÅGA TILL EN MEDLEM

Hej Karin Gardell, varför blev du medlem i Miljöpartiet?
- Jag har alltid varit intresserad av frågor som rör mat och miljö och hälsa och jag vill gärna vara med och påverka. För flera år sedan var jag aktiv och hade nämnduppdrag i ett annat större parti, men blev besviken. Det var så toppstyrt och det var bara vissa personer som räknades.
- Sen bjöd en medlem i Miljöpartiet med mej till en träff. Jag var lite avvaktande först men blev glatt överraskad! Alla, även helt nya medlemmar, fick yttra sig och allas åsikter betydde något! Samtalet var öppet och vänligt. Och även om vi hade helt olika ingångar och erfarenheter så var omsorgen om miljön det som förenade oss. Efter att ha vågat gå med på den här första träffen så blev jag aktiv. Jag har lärt mej mycket och är glad att jag fick den här möjligheten.